برج استادیومی بازی تور و طناب نیمکت پارکی بازی های تور و طناب نیمکت
برج استادیومی
بازی تور و طناب
نیمکت پارکی
بازی های تور و طناب
نیمکت
سومین نمایشگاه تخصصی بین المللی شهرزیبا
1395/9/1
نخستین اجلاس جهانی شوراها و شهرداران 2016 نخستین اجلاس جهانی شوراها و شهرداران 2016
1395/4/6

مبلمان شهری واژه ایی است ترکیبی و جامع شامل وسایل و امکانات که با عملکرد ها و کارکرد ها ی مختلف در شهر نصب می شود .شهرمانند خانه به مبلمان نیاز دارد مبلمان هر خانه نشانه شخصیت و فرهنگ شهروندان است .هر شهر از مناطق و محله هایی تشکیل شده است و با توجه به ویژگی های هر محله باید مبلمان خاصی برای آن طراحی شود .

اهداف مبلمان شهری عبارتند از : توزیع امکانات مناسب زندگی شهری ، برآوردن نیاز شهروندان و هویت بخشی و زیبا سازی چهره شهر .امروزه مبلمان به بخش مهمی از هویت شهری و گفتمان ملی فرهنگ شهر های مختلف تبدیل شده است زیرا مبنای تفکر و طراحی و ساخت و ساز آنها بر اساس هنر، معماری و فرهنگ هر ملت شکل میگیرد 

شهر تنها بنا نیست بلکه شامل فضای بین ساختمان ،کوچه میدان ،فضای سبز،عناصر پرکننده و حضور و همراهی مردم است زیبا سازی شهری فرایند توسعه ویژگی های بصری است که در فضای شهر صورت میگیرد از اهداف زیباسازی شهری میتوان به اشاعه فرهنگ زیبایی شناسی ،ارتقای کیفیت محیط شهری در جهت هویت ایرانی -اسلامی ،بازسازی چشم انداز های عمومی ،بازسازی نقاط عطف بصری و بازسازی نشانه های شهری اشاره کرد .

 

فضای شهری همچون دیگر پدیده ها مولفه های معنایی دارد ،عملکرد و فرمی دارد این مولفه ها هر اندازه همسو و هماهنگ باشد کیفیت فضا بهتر میشود .هرچه تعلق خاطر انسان نسبت به فضایی بیشتر باشد ،آن فضا کیفیت بالاتری دارد یعنی فضا انسان را بیشتر مخاطب قرار میدهد و با او در تعاملی سهل تر قرار میگیرد ، نیاز های وی را براورده میکند و ظرفی مناسب برای الگو های رفتاری اش می شود به عبارتی دیگر معنای بیشتری برای بیننده و استفاده کننده دارد و ادارک ،راحت تر و سریعتر انجام می شود .