بازی ترکیبی

نام محصول : بازی ترکیبی جدید (ماجراجویی 4 ایستگاه)

کد محصول : NSP 0147

ابعاد محصول : طول 4.50 متر * عرض 4.50 متر* ارتفاع 6 متر

ابعاد ایمنی محصول : طول 8 متر * عرض 8 متر

مناسب برای سنین 5  تا 12 سال 

 

نام محصول : بازی ترکیبی جدید (پل معلق 2 ایستگاه)

کد محصول :NSP 0152

ابعاد محصول : طول 6 متر * ارتفاع 1.50 متر

ابعاد ایمنی محصول : طول 8 متر * عرض 3 متر

مناسب برای سنین 5  تا 12 سال

 

نام محصول : بازی ترکیبی جدید (صخره نوردی دیواری)

کد محصول : NSP 0148

ابعاد محصول : طول 3 متر * عرض 1.20متر* ارتفاع 3.50 متر

ابعاد ایمنی محصول : طول 5 متر * عرض 3 متر

مناسب برای سنین 5  تا 12 سال

 

نام محصول :بازی های  ترکیبی جدید  ( ماجرا جویی کماندویی)

کد محصول : NSP 0153

ابعاد محصول : دارای 5 ایستگاه 2.5 متری(13 متر)

ابعاد ایمنی محصول : طول 15 متر * عرض 2 متر

مناسب برای سنین 5  تا 15 سال 

 

نام محصول : بازی ترکیبی جدید ( صخره نوردی خردسالان)

کد محصول : NSP 0151

ابعاد محصول : قطر 3 متر * ارتفاع 1.50 متر

ابعاد ایمنی محصول : محدوده ای به قطر 7 متر

مناسب برای سنین 2  تا 5 سال 

 

NSP 0150

 

(جهت مشاهده تصاویر بیشتر این محصول کلیک نمایید )