هرمی طنابی کوچک


نام محصول:هرمی طنابی کودکان

کد محصول : NSP 016

ابعاد محصول : طول 3 متر.عرض 3 متر.ارتفاع 3 متر   

ابعاد ایمنی:5 متر مربع(5مترعرض .5متر طول)

مناسب برای سنین2  الی5 سال

 

 

 

نام محصول:هرمی طنابی دوقلو کودکان

کد محصول  : NSP 010

ابعاد محصول : طول 6 متر.عرض 3 متر.ارتفاع 3 متر   

ابعاد ایمنی:40 متر مربع(5مترعرض .8متر طول)

مناسب برای سنین2  الی5 سال

 

 

نام محصول:هرمی طنابی فنری 4 پایه

کد محصول  NSP018

ابعاد محصول : طول 4 متر.عرض 4 متر.ارتفاع4  متر   

ابعاد ایمنی:36 متر مربع(6  مترعرض 6 متر طول)

مناسب برای سنین5  الی 12 سال

 

(جهت مشاهده تصاویر بیشتر این محصول کلیک نمایید)