بازی جدید

 

نام محصول: سازه فضایی طنابی 4 پایه

ابعاد محصول :محدوده ای به قطر 5 متر*ارتفاع 1.50 متر

ابعاد ایمنی:محدوده ای به قطر 10 متر

مناسب برای سنین 3  الی  7 سال


 

 

 

نام محصول: سازه فضایی طنابی 5 پایه

ابعاد محصول :محدوده ای به قطر 5 متر*ارتفاع 1.50 متر

ابعاد ایمنی:محدوده ای به قطر 10 متر

مناسب برای سنین 3  الی  7 سال

 

 

 

نام محصول: سازه فضایی طنابی 6 پایه

ابعاد محصول :محدوده ای به قطر 5 متر*ارتفاع 5 متر

ابعاد ایمنی:محدوده ای به قطر 10 متر

مناسب برای سنین 7 سال به بالا

 

 

نام محصول: سازه فضایی طنابی 5 پایه

ابعاد محصول :محدوده ای به قطر 5 متر*ارتفاع 5 متر

ابعاد ایمنی:محدوده ای به قطر 10 متر

مناسب برای سنین 7 سال به بالا

(جهت مشاهده تصاویر بیشتر این محصول کلیک نمایید)