قفل دوچرخه شما:

اگر شما در حال برنامه ریزی برای دوچرخه سواری در هر نقطه از شهر می باشید نگران امنیت دوچرخه خود برای پارک کردن و قفل کردن آن هستید ما این مشکل را با ساخت انواع باکس های دوچرخه که در سطح شهر میتواند نصب شود و باعث اطمینان از امنیت دوچرخه شما شود رفع نموده ایم .

(جهت مشاهده تصاویر بیشتر این محصول کلیک نمایید)